Disclaimer

Het programma op deze site is bedoeld om  te leren hoe een online cursus te maken. Er worden handvaten aangereikt hoe met dit programma inkomsten op de automatische piloot gegenereerd kan worden. Bloeiende Praktijk kan hier echter geen garanties in geven en slechts spreken op basis van eigen ervaring.

De inhoud van deze website, alsmede de daarop aangeboden en daaraan gerelateerde producten zijn auteursrechterlijk beschermd. Het is niet toegestaan om deze voor commerciële doeleinden openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Gelieve hiervoor contact op te nemen.

Bij de samenstelling van de inhoud is uiterste zorg besteed. Toch blijft het mogelijk dat deze op sommige punten onvolledig of onjuist is. Aan de informatie die op deze site getoond wordt, kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken ontleend worden. Informatie op de site kan door Bloeiende Praktijk worden gewijzigd zonder aankondiging of verplichting.

Bloeiende Praktijk is niet aansprakelijk voor onjuistheden, onvolledigheden, misbruik door derden of handelingen op grond van de inhoud van deze website en het programma en sluit derhalve alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website en de aangeboden producten en diensten.

Powered by WishList Member - Membership Software